µTorrent Uninstall & Backup


1) Náše instalátory µTorrent obsahují od 20. března 2015 novou utilitu uninstall.exe usnadňující údržbu i úplné odinstalování klienta µTorrent. Lze ji spustit jak ze složky nastavení uTorrent, tak i z "Ovládací panely - Programy a funkce - µTorrent". Častokrát jsme řešili ztrátu všech nahraných torrentů z klienta µTorrent po výpadku proudu nebo havárii Windows. Bohužel se ukázalo, že standardní koncept zálohování souboru resume.dat do jeho o minutu starší kopie resume.dat.old neposkytuje dostatečnou záruku možnosti jeho obnovení. Jak už asi tušíte, tato utilita řeší i toto zálohování úkolů torrentů vytvářením dlouhodobějších záloh souboru resume.dat. Po přeinstalaci µTorrent aktualizovaným instalátorem bude tato utilita automaticky spouštěna současně s klientem µTorrent. Běžný uživatel nepozná rozdíl až do případné havárie, kdy mu spolehlivé zálohování umožní obnovit všechny úkoly torrentů.


2) Možnosti použití µTorrent Uninstall:
 • Otevřít složku programu µTorrent - Otevře složku "%APPDATA%\uTorrent".
 • Resetovat nastavení settings.dat - Smaže soubor settings.dat čímž dojde k obnovení továrního (nulového) nastavení. Pro obnovení výchozího nastavení proveďte místo této funkce přeinstalaci µTorrent. Nebojte, o žádné torrenty nepřijdete.
 • Smazat všechny RSS kanály - Smaže soubor rss.dat. Z µTorrent tak odstraníte RSS kanály, jejich historii i nastavené filtry.
 • Smazat všechny torrenty - Nenávratně smaže soubor resume.dat i jeho zálohy a všechny soubory .torrent. Z µTorrent tak odstraníte všechny úkoly torentů. Na stažená či sdílená data tato operace nemá vliv.
 • Odinstalovat µTorrent - Odinstaluje µTorrent. Nenávratně smaže obsah složky "%APPDATA%\uTorrent" včetně všech torrentů.
 • Požádat o pomoc na webu uTorrent.CZ - Otevře stránky www.utorrent.cz. O pomoc můžete požádat na µChat nebo na fóru.
Yellow Předpokladem správné funkčnosti µTorrent Uninstall je nainstalování µTorrent do přednastavené složky "%APPDATA%\uTorrent".

Uninstall

3) Možnosti použití µTorrent Backup pomocí voleb z příkazové řádky:
 • uninstall.exe - Otevře okno µTorrent Uninstall s volbami údržby a odinstalace klienta µTorrent.
 • uninstall.exe backup - Spustí periodické zálohování resume.dat (nemá vizuální rozhraní), otevře okno klienta µTorrent a zůstane aktivní po celou dobu běhu klienta µTorrent až do jeho ukončení, kdy smaže případné soubory .dmp a automaticky se ukončí také.
  Zástupce µTorrent na ploše nyní nově směřuje právě na tuto volbu, aby byl resume.dat automaticky zálohován.
 • uninstall.exe ini - Vytvoří nepovinný konfigurační soubor uninstall.ini, jehož editací můžete změnit parametry zálohování.
  • minuty=120 - Ve výchozím nastavení bude soubor resume.dat zálohován každých 120 minut.
  • dny=14 - Ve výchozím nastavení budou mazány záložní soubory resume.rrrrmmdd.hhmmss.dat starší než 14 dní.
   Nastavení nesmyslných hodnot může vést k tvorbě značného množství záložních souborů a k vysokému zatížení CPU i HDD.
4) Software zveřejňovaný na stránkách uTorrent.CZ je vždy testován na přítomnost malware antivirovými programy ESET a Avast. K otestování využíváme i online scanner VirusTotal. Tento test však berte s rezervou, protože je zde používáno 67 antivirů, z nichž je mnoho pseudo-antivirů vidících virus za vším, co má jedničky a nuly. Pravost softwaru a datum jeho vydání lze ověřit kontrolou digitálního podpisu (po doinstalování důvěryhodného kořenového certifikátu uTorrent.CZ Root CA).