Možnosti nastavení µTorrent


1) Alespoň první spuštění µTorrent proveďte z kontextového menu volbou "Spustit jako správce". Při prvním spuštění µTorrent klávesovou zkratkou Ctrl+G otevřete okno "Průvodce nastavením". Máte-li v routeru přesměrován port, pak jej zadejte do pole "Aktuální port" a zrušte zaškrtnutí "Automatické přesměrování portu", v opačném případě ponechte zaškrtlé. Klikněte na tlačítko "Spustit testy". Pokud v části "Rychlost" dojde k chybě "Připojení selhalo: Vypršel čas. (10060)", pak zvolte jiný server a testy zopakujte. Alternativně můžete změřit rychlost připojení na našem webu a nastavit "Rychlost Upload" ručně. Výsledek stavu sítě nemusí v některých případech fungovat správně, proto je dobré si konfiguraci sítě ověřit ještě na stránce o nat. V tuto chvíli je to podstatné již nastaveno. Vše ostatní jsou jen kosmetické změny.

Průvodce

2) Z menu "Nastavení - Možnosti", nebo pomocí kláves Ctrl+P vyvolejte okno "Možnosti".
3) Na panelu "Hlavní" klikněte postupně na všechna tři tlačítka "Asociovat s ...". Je-li některé z tlačítek neaktivní, znamená to, že daná asociace je již nastavena. Zaškrtněte položku "Kontrolovat asociaci po spuštění".
4) Zrušte zaškrtnutí položek "Aktualizace kontrolovat automaticky" a "Aktualizovat na BETA verze". µTorrent 2.2.1.25534 je doposud nejvýkonější a nejstabilnější verzí, která kdy byla vydána. Není proto důvod aktualizovat na novější problémové verze.

Hlavní

5) Na panelu "Rozhraní" není nutné nic měnit. Můžete zde upravit detaily v zobrazení. Doporučujeme ponechat zaškrtnuté volby "Potvrzovat ukončení programu", "Rychlostní limity ve stavové liště" a "Zobrazit okno se seznamem souborů obsažených v torrentu".

Rozhraní

6) Na panelu "Složky" doporučujeme nastavit "Soubory stahovat do", což je složka, kam se budou data ve výchozím stavu stahovat.
7) "Umístění torrentů" raději nenastavujte. Při nesprávném nastavení hrozí nechtěné mazání či přejmenovávání torrentů. V µTorrent 2.0.x se po zrušení zaškrtnutí položky "Vždy zobrazovat dialog" nemusí zobrazit okno se seznamem souborů obsažených v torrentu.

Složky

8) Na panelu "Připojení" lze změnit "Port používaný pro příchozí spojení" (číslo v rozsahu 10000-65535, případně 443). Jste-li připojeni přes router, pak by tento port měl být v routeru přesměrován na IP adresu vašeho PC. Pro přehlednost doporučuji nastavovat číslo portu ve shodě s IP adresou PC, např. při IP 192.168.1.145 nastavit port 50145. Volbu "Náhodný port při každém spuštění" nezaškrtávejte.
9) Podporuje-li váš router automatickou konfiguraci přes UPnP, zaškrtněte "Zapnout UPnP mapování portu". Podporuje-li nat-PNP, zaškrtněte "Zapnout nat-PMP mapování portu". Jinak tyto volby deaktivujte.
10) Používáte-li jiný firewall, než Windows Firewall (Comodo, Eset Smart Security), zrušte zaškrtnutí "Povolit ve Windows Firewall".

Připojení

11) Na panelu "Rychlost" byly již hodnoty rychlostních limitů a počtu spojení nastaveny pomocí "Průvodce nastavením".
12) Při potížích s pomalým načítáním internetových stránek v prohlížečích nastavte počty spojení takto: "Maximální počet všech spojení: 90" a "Maximální počet připojených peerů na torrent: 55". Celkové rychlosti přenosu dat by neměly být vyšší než 80% rychlosti připojení. Protože je současně nutno ještě převádět jednotky z bitů na Bajty, máme výpočet zjednodušený. Zadáváme 1/10 číselných hodnot při stejné předponě jednotek. Např. při naměřených rychlostech Upload 2 Mb/s a Download 20 Mb/s tj. Upload 2048 kb/s a Download 20480 kb/s by měl být limit pro Upload hodnotu 204 kB/s nebo menší, nepovinný limit pro Download 2048 kB/s.
13) Na panelu "Rychlost" ponechte zaškrtnuté jen "Aplikovat limity na uTP spojení" a "Použít další slot, pokud je rychlost uploadu < 90%".

Rychlost14) Na panelu "BitTorrent" nastavte "Kódování přenosu" (šifrování protokolu) "Odchozí" na "Povoleno" a zaškrtněte položku "Povolit nekódovaná příchozí spojení". Ostatní položky můžete ponechat ve výchozím stavu. Na privátních trackerech jsou u torrentů možnosti "DHT, Peer Exchange i Hledání lokálních peerů" automaticky deaktivovány, proto není nutné je zde globálně zakazovat.
15) Pouze při potížích s připojením k internetu, zrušte v poli "Základní BitTorrent možnosti" zaškrtnutí všech voleb.

BitTorrent

16) Je-li na vašem internetovém připojení aplikován FUP, na stejnojmenném panelu můžete nastavit požadované datové limity, po jejichž dosažení µTorrent zastaví veškeré přenosy dat.

FUP

17) Na panelu "Fronta" máte možnost nastavit, aby se seedování automaticky zastavilo po dosažení hodnoty "Minimální ratio" a/nebo "Minimální čas seedování". Zaškrtněte "Limit uploadování" a doplňte hodnotu "0" kB/s. Používání této funkce nedoporučujeme. Seedování zastavujte raději ručně s ohledem na počet "Seedů" a "Peerů" na daném torrentu.

Fronta

18) Na panelu "Plánovač" máte možnost nastavit omezení přenosové rychlosti v závislosti na dni v týdnu a čase v hodinových krocích. Na obrázku je příklad nastavení pro počítač v práci, aby stahování příliž nezatěžovalo připojení k internetu v kanceláři. Rychlostní limity by v režimu "Omezeno" neměly být vyšší než 1/20 naměřených rychlostí s převodem jednotek. Např. při naměřených rychlostech Upload 2 Mb/s a Download 20 Mb/s tj. Upload 2048 kb/s a Download 20480 kb/s by měl být limit pro Upload 100 kB/s nebo menší, povinný limit pro Download 1000 kB/s nebo menší.

Plánovač

19) Na panelu "Web UI" máte možnost povolit dálkovou správu µTorrent pomocí webového rozhraní. µTorrent lze pak ovládat přes internetový prohlížeč odkudkoli na světě. Podmínkou pro funkčnost Web UI musí být počítač připojitelný z internetu tzv. "Aktiv". Není-li připojitelný tzv. "Pasiv", µTorrent a vlastně celý počítač můžete dálkově spravovat např. pomocí programu TeamViewer.

Web UI

20) Na panelu "Přehrávání" příp. "Stream" můžete povolit spouštění přehrávání multimediálních souborů přímo z panelu seznamu torrentů, případně z panelu pod záložkou Soubory. Doporučenými přehrávači jsou VLC a MPC-HC. Oba dokáží přehrát mnoho typů multimediálních souborů bez nutnosti instalovat jakékoli kodeky resp. filtry do Windows.
21) Na panelu "Přehrávání" zrušte zaškrtnutí "Použít výchozí přehrávač". V rozbalovacím menu níže vyberte <VLC>, případně jiný vámi preferovaný přehrávač. Nezapomeňte použít při zadávání cesty uvozovky, např. "C:\Program Files\MPC-HC\mpc-hc.exe" %1 .

Přehrávání

22) Panel "Rozšířené" umožňuje upravit rozšířené nastavení µTorrent. Zadání jiných hodnot než doporučených by měli provádět jen pokročilí uživatelé. Při nesprávném nastavení může být omezena funkčnost klienta µTorrent.
23) Na panelu "Rozšířené" nastavte pro "bt.no_connect_to_services" hodnotu "false", umožníte tak µTorrent připojovat se k jinak zakázaným portům jiných služeb. Připojování se k portu 443 může pomoci obcházet blokaci P2P sítí. Pro vyšší zabezpečení µTorrent je však lepší upravit výčet zakázaných portů služeb v "bt.no_connect_to_services_list" na tyto "25,110,143,465,587,993,995,6666,6667" a následně nastavit pro "bt.no_connect_to_services" hodnotu "true".
24) Výchozí hodnota "net.max_halfopen" je "100". Při potížích s připojením nastavte hodnotu "2". Na starších systémech je vhodné provést Změnu limitu počtu polootevřených spojení, nebo hodnotu "net.max_halfopen" nenastavovat vyšší než "8".
25) Při častém výskytu chyby "Disk přetížen 100%" nastavte na panelu "Rozšířené" pro "diskio.sparse_files" hodnotu "true". Omezí se tím alokování jen na zapisovaná data. Ujistěte se, že při tomto nastavení nemáte zaškrtnutou volbu Hlavní - Vymezovat místo souborům.

Rozšířené

26) Na panelu "Nabídky" je možno zadat hodnoty, které budou zobrazeny v menu. Chcete-li torrenty rozdělovat do kategorií dle obsahu, zadejte názvy kategorií do pole "Trvalé kategorie". Jednotlivé položky oddělujte bez mezer znakem svislítko (Alt+124).
27) Chcete-li svůj oblíbený tracker přidat do vyhledávače torrentů v µTorrent, pak do pole "Vyhledávací pluginy" vložte řádek ve tvaru: "název trackeru svislítko (Alt+124) URL", např.: "Torrentz2|https://torrentz2.eu/search?f=" nebo "Hash|magnet:?xt=urn:btih:". Další možností je použít vyhledávací plugin .btsearch . Jejich nabídku průběžně aktualizujeme na fóru.

Nabídky

28) Na panelu "Cache" můžete modifikovat vlastnosti a velikost diskové vyrovnávací paměti. Do výchozího nastavení cache nezasahujte. Pouze při potížích s harddiskem zaškrtněte "Nepoužívat automatickou velikost cache. Cache nastavit na (MB)". Doplňte hodnotu 256, max. 512. Zrušte také zaškrtnutí "Omezit používání paměti, pokud cache není potřeba". Viz také úprava alokování diskio.sparse_files.

Cache

29) Na panelu "Spustit" můžete nastavit spouštění externích aplikací po dokončení stahování, nebo při změně stavu torrentu.

Spustit

30) Tento článek popisuje jen základní možnosti nastavení. Pro více informací a podrobností nahlédněte do uživatelského manuálu.