Jak zjistit, zda jsem AKTIV nebo PASIV


1) Chcete-li stahovat a sdílet naplno, je nutné nastavit síť tak, aby byl µTorrent připojitelný. Zda je připojitelný, zjistíte v NAT testu níže. Spusťte µTorrent, zadejte číslo portu shodné s portem naslouchání µTorrent a klikněte na tlačítko "Otestovat".


2) Je-li výsledkem NAT testu OK , gratulujeme, vaše síť je nastavena správně, jste aktiv. Je-li výsledkem NAT testu CHYBA! , vaše konektivita je omezena, jste pasiv. Řešení naleznete dále na této stránce. Chcete-li test opakovat, klikněte zde.

3) Pamatujte, že stav sítě indikovaný ikonami RedYellowRed ve stavové liště µTorrent nemusí být kvůli příchozím IPv6 spojením správný. Ani výsledek stavu sítě získaný v Průvodci nastavením µTorrent není průkazný, protože v některých případech nemusí fungovat správně.


Jsem pasiv, co to pro mě znamená


4) Být pasivem znamená, že máte nesprávně nastavenou síť. Nelze se na vás připojit. Vy se můžete připojit jen k aktivovi. Pokud ke spojení s aktivem dojde, pak lze data sdílet obousměrně (stahování funguje, ověřit lze testovacími torrenty). Pasiv se s jiným pasivem přímo spojit nemůže. Musí požádat aktiva, aby jim udělal "přemostění". První pasiv pak data odesílá aktivovi, druhý pasiv je od aktiva stahuje. Na rychlost přenosu dat nemá pasivita žádný vliv. Jedině, je-li swarm malý, nebo jsou-li ve swarmu pasivové s velkou přenosovou rychlostí, pak může být vaše rychlost omezena právě tím, že se s nimi nemůžete spojit.
Řešení: Nastavení síťového připojení a přesměrování portu


5) Příčin pasivity, přesněji nepřipojitelnosti, může být několik:
 • Od providera nemáte vlastní veřejnou IP adresu   (tip: obsahuje-li váš hostname "ec2-54-80-249-22.compute-1.amazonaws.com" slovo NAT, nemáte veřejnou IP) Uživatel sdílí jednu společnou veřejnou IP s ostatními uživateli sítě. V příchozím směru tak nelze určit, ke komu z nich se připojit.
 • Na vašem routeru nemáte správně nastaveno přesměrování portu na váš počítač
 • Vámi používaný firewall či Internet Security řešení blokuje příchozí spojení
6) Nejdříve zjistíme, zda IP adresa v počítači je veřejná nebo soukromá. IP adresu zjistíme z Příkazového řádku. Stiskněte klávesovou zkratku Win+R, dále napište "cmd" a stiskněte Enter. Zadejte příkaz "ipconfig /all" a stiskněte Enter.

ipconfig

Soukromou IP adresu poznáte podle číselného rozsahu:
 • 10.0.0.0 - 10.255.255.255
 • 172.16.0.0 - 172.31.255.255
 • 192.168.0.0 - 192.168.255.255
Pohodlněji lze typ IP zjistit pomocí nástroje Network Info. Modře je indikováno buď Private tj. soukromá IP nebo Public tj. veřejná IP. Máte-li v PC veřejnou IP adresu a přesto jste pasiv, pak hledejte problém v nastavení vašeho firewallu nebo Internet Security řešení.

Network Info  

7) Už víte, že máte v PC soukromou IP adresu. Teď je potřeba zjistit, zda-li jste k internetu připojeni přes router. Router poznáte podle toho, že jedna ze zásuvek je označena jako WAN, INTERNET, případně DSL. Většina DSL modemů má integrován i router. To poznáte podle jedné zásuvky DSL a více zásuvek LAN. Pokud router nemáte, jste připojení k internetu přímo. Pak tedy musíte požádat svého internetového providera o přidělení veřejné IP adresy. Pokud jste router našli, pokračujte dále bodem 8.

Router Connector

8) Nahlédněte do routeru, abyste zjistili, zda je připojen na veřejné IP adrese. Do webového prohlížeče (Firefox, Chrome) zadejte do pole adresa IP adresu, která je označována v ipconfig jako Výchozí brána nebo v Network Info jako Gateway. Zadejte přihlašovací jméno a heslo. Pokud je nevíte, zkuste jméno admin a heslo admin, případně nahlédněte do dokumentace routeru nebo na stránky portforward.com (zde dávejte pozor, na co klikáte, mnoho odkazů je ve skutečnosti reklamou). Na webovém rozhraní routeru vyhledejte Status WAN a zde internetovou IP adresu. Pokud je tato IP shodná s 54.80.249.22 , pak máte veřejnou IP adresu a můžete se pustit do přesměrování portu v routeru. Pokud jste veřejnou IP adresu nezjistili, budete o ni muset požádat svého providera (za poplatek). Někdy bývá veřejná IP adresa routována jako NAT 1:1, v routeru pak jako internetovou IP adresu vidíte IP adresu vnitřní sítě.

Router WAN IP

9) Než se pustíte do samotného nastavování přesměrování portu, budete muset zajistit, aby váš počítač měl ve vaší síti stále stejnou soukromou IP adresu. V případě klasického počítače stačí nastavit IPv4 adresu napevno ve vlastnostech síťového adaptéru. Stiskněte klávesovou zkratku Win+R, do okna Spustit napište příkaz "control netconnections" a stiskněte Enter. Zadávaná IP adresa by měla být mimo rozsah DHCP (viz níže v tomto bodě). Ostatní parametry jako Maska podsítě (Subnet Mask), Výchozí brána (Gateway) a DNS servery opište z výpisu ipconfig. Pokud pracujete jen s programem Network Info, pak jako DNS můžete zkusit zadat stejný údaj jako Výchozí brána (Gateway), případně 8.8.8.8 a 8.8.4.4 (Google DNS), nebo 1.1.1.1 a 1.0.0.1 (Cloudflare DNS).

Net Adapter

Na notebooku, který přenášíte a připojujete k více Wi-Fi sítím (používejte šifrování WPA2-PSK CCMP/AES), nelze kvůli zachování funkčnosti nastavit pevnou IP adresu. Lze ale nastavit router resp. DHCP tak, aby vašemu notebooku ve vaší síti přiděloval stále stejnou IP adresu. Na webovém rozhraní routeru vyhledejte nastavení LAN a dále DHCP Server. Zde zadáte neobsazenou IP adresu z přidělovaného rozsahu IP adres a MAC adresu Wi-Fi adaptéru. Tu zjistíte pomocí ipconfig nebo Network Info. Při zadávání MAC adresy dodržte požadované znaky oddělovačů (dvojtečky ":" nebo pomlčky "-") dle předchozích zápisů, nebo dle dokumentace vašeho routeru.

Router DHCP
10) Na webovém rozhraní routeru vyhledejte Advanced a položku označovanou jako NAT, Port Forward, Port Mapping, Virtual Server.

Zde nastavíte přesměrování portu (detaily se mohou lišit, přesný návod pro váš router najdete na portforward.com):
 • "Protokol" zadejte "TCP/UDP"; "Both"; "All". Pokud to dohromady nejde, budete muset vytvořit pravidla dvě, "TCP" a "UDP".
 • "Remote host"; "Source IP"; "Outside IP" nevyplňujte nic, pokud vás to bude nutit něco vyplnit, zadejte "0.0.0.0".
 • "Internal host"; "Server IP"; "Destination IP" vyplňte IP adresu vašeho PC (pevně nastavenou nebo rezervovanou v DHCP).
 • Do všech polí označených slovem "Port" napište stejné číslo, které je shodné s portem naslouchání µTorrent.
 • "Mapping name"; "Application"; "Service Type" je pojmenování tohoto nastavení, např. "uTorrent".
 • Bude-li potřeba vyplnit ještě "Netmask", zadejte "255.255.255.255" (konzultujte s návodem).
Nyní je čas opět provést NAT test. Pokud skončí opět s chybovým výsledkem, budete muset zkontrolovat ještě nastavení firewallu.

Router Port Forward

11) Používáte-li Windows Firewall, v možnostech nastavení µTorrent na panelu Připojení zaškrtněte volbu "Povolit ve Windows Firewall". Otevřete Ovládací panely - Systém a zabezpečení - Brána Windows Firewall a dále "Zapnout nebo vypnout bránu Windows Firewall". Zde nesmí být zaškrtnuty položky "Blokovat všechna příchozí spojení, včetně programů v seznamu povolených programů".

12) Používáte-li jiný firewall nebo nějaké Internet Security řešení (Comodo Firewall, ESET Smart Security) je vždy nutné Windows Firewall vypnout. Stejně jako u antivirových programů, i firewall smí být v systému aktivní jen jeden. Otevřete Ovládací panely - Systém a zabezpečení - Brána Windows Firewall a dále "Zapnout nebo vypnout bránu Windows Firewall". Ujistěte se, že jsou označeny všechny položky "Vypnout bránu Windows Firewall". Následně ve vašem firewallu vytvořte pravidlo, kterým klientovi µTorrent povolíte veškerou komunikaci tj. příchozí i odchozí a to jak TCP, tak UDP.

Windows Firewall

Připojení přes IPv6/Teredo


13) Jste-li pasiv a nemáte-li možnost získat veřejnou IP adresu, můžete si zvýšit konektivitu používáním trackerů podporujících v announci kromě IPv4 také nový internetový protokol IPv6 (z tuzemských je to CzTorrent). A vůbec nezáleží na tom, zda váš internetový provider IPv6 podporuje či nikoli. Stačí v počítači zprovoznit technologii IPv6/Teredo.

14) Teredo je technika automatického tunelování používající UDP zapouzdření a uvádí se jako schopné překonat vícenásobný NAT. Ve Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 je IPv6/Teredo nativně přítomné a standardně povolené. Do Windows XP SP2 s opravou KB922482 a do Windows XP SP3 je možné IPv6/Teredo doinstalovat. Nic složitého to není. Stačí v µTorrent v menu Nastavení - Možnosti - Hlavní kliknout na tlačítko "Instalovat IPv6/Teredo". Na panelu detailních informací µTorrent pod záložkou Záznamy si můžete ověřit, zda je IPv6 nainstalován "IPv6 installed" a že vám byla přidělena Teredo adresa "Got Teredo Address". Pokud vám Teredo adresa přidělena nebyla, příčinou mohou být dodatečně instalované funkce do síťového adaptéru (Hamachi, VPN, Bridge apod.), nefunkčnost serveru Teredo (můžete nastavit jiný), nebo symetrický NAT. Symetrický NAT je pro Teredo bohužel zcela nepoužitelný.

IPv6/Teredo

15) Aby bylo možné Teredo zprovoznit, musí být ve Windows spuštěna "Pomocná služba protokolu IP". Pro ověření či změnu nastavení této služby stiskněte klávesovou zkratku Win+R, zobrazí se okno Spustit. Napište příkaz "services.msc" a stiskněte Enter. Zobrazí se okno Služby, kde na řádku "Pomocná služba protokolu IP" musí být "Stav: Spuštěno" a "Typ spouštění: Automaticky". Standardně je takto nakonfigurována. Proto klidně můžete toto ověření přeskočit. Vraťte se k němu až v případě, že by byl problém Teredo zprovoznit.

Pomocná služba protokolu IP

16) Teredo se nastavuje z "CMD.exe" (spusťte jako správce) pomocí těchto příkazů (můžete psát vše malými písmeny):
 • "ipconfig /all" - vypíše aktuální konfiguraci protokolu IP, mimo jiné i IPv6 adresu Teredo

 • Z následujích čtyř řádků použijte jen jeden, podle toho, jaký server preferujete.
 • "Netsh Int IPv6 Set Teredo EnterpriseClient win10.ipv6.microsoft.com" - zapne Teredo, nastaví server Microsoft Win10
 • "Netsh Int IPv6 Set Teredo EnterpriseClient teredo.nic.cz" - zapne Teredo, nastaví český alternativní server
 • "Netsh Int IPv6 Set Teredo EnterpriseClient teredo.remlab.net" - zapne Teredo, nastaví německý alternativní server
 • "Netsh Int IPv6 Set Teredo EnterpriseClient teredo.trex.fi" - zapne Teredo, nastaví finský alternativní server

 • "Netsh Int IPv6 Show Teredo" - vypíše aktuální parametry Teredo.
 • netsh

   Aby bylo Teredo funkční, musí být:
  • Stav: "dormant" nebo "qualified"
  • Typ klienta: "Teredo client".

   • Pokud je Typ klienta: "Teredo host-specific relay", zakažte IPv6 ve vlastnostech adaptéru.

17) Teredo lze nastavit jednodušeji pomocí skriptu Teredo.cmd. Na soubor klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte "Spustit jako správce". Pak už stačí jen zadat číslo řádku 3, 4 nebo 5 pro zapnutí Teredo pod vámi preferovaným serverem a stisknout Enter. V případě potíží se můžete volbou řádku 6 pokusit opravit ve vašem počítači chybně fungující protokol IPv6 nebo nastavit používání Teredo pro DNSv6.

Teredo.cmd

18) Oprava nefunkční služby Teredo se provádí jejím zakázáním pomocí zápisu do registru, restartem PC, smazáním tohoto zápisu z registru a opět restartem PC. Vše lze jednoduše provést pomocí utitity Teredo.cmd.

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TCPIP6\Parameters]
"DisabledComponents"=dword:000000ff

Teredo.cmd

6. Opravit IPv6
1. Zakázat IPv6
   Restartovat PC

6. Opravit IPv6
2. Povolit IPv6
   Restartovat PC

19) Pomocí Teredo lze přistupovat i na webové stránky IPv6. Stačí v registru Windows nastavit používání Teredo pro DNSv6.

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Dnscache\Parameters]
"AddrConfigControl"=dword:00000000

Teredo.cmd

6. Opravit IPv6
3. Pouzivat Teredo pro DNSv6
   Restartovat PC