Jak může být µTorrent tak rychlý a malý?

µTorrent je naprogramován v C++. Používá uživatelský kódované knihovny s GUI napsaným s použitím Win32 API. Zkompilovaný .exe soubor je komprimován pomocí UPX, což sníží jeho velikost na 44% jeho původní velikosti. Velké usilí věnujeme tomu, aby byl zdrojový kód naprogramován nejefektivněji, jak je jen možné.


Jak vyslovovat µTorrent?

Ačkoli není definován žádný oficiální způsob vyslovování µTorrent, Ludvig Strigeus napsal: "Já obvykle říkám 'utorrent', protože µ vypadá jako u." Často je µTorrent vyslovován také jako 'microtorrent', zřídka i jako 'mtorrent'.


Jak mohu na klávesnici napsat µ?

Na anglické klávesnici stiskněte AltGr+M nebo Ctrl+Alt+M. Na české (slovenské) klávesnici stiskněte Alt+0181 (čísla jsou zadávána jednotlivě po sobě).


Je µTorrent open source?

Ne, µTorrent není open source (program s otevřeným kódem) a je velmi nepravděpodobné, že by se jím kdy stal. Samotný protokol BitTorrent však open source je.


Je také nějaká verze µTorrent pro Linux nebo Mac OS X?

Po dvou letech vývoje byla v polovině roku 2010 vydána první verze pro Mac OS X. Nově je též vyvíjena i verze pro Linux. µTorrent lze v Linux spouštět pod Wine.


Co je to %AppData%?

%AppData% je Windows proměnná, která obsahuje plnou cestu ke standardní složce "Data aplikací (Application data)". Pro přístup do této složky stiskněte Windows+R, do pole "Otevřít" napište %AppData% a stiskněte Enter.


Kde mohu získat poslední beta verze µTorrent?

Před vydáním stabilní verze může být vydáno několik testovacích beta verzí. O jejich vydání, možnosti stažení a o průběhu testování se dovíte na fóru, případně IRC kanálu. Nejsou-li zde nové beta verze publikovány, nežádejte o ně. Nezískáte je.


Kdo je tvůrcem µTorrent?


Mám hlášení o chybě, požadavek na funkci nebo nezodpovězenou otázku. Co mám dělat?

Pokud si myslíte, že jste našli nějakou chybu, ujistěte se prosím, že není způsobena nějakým nekompatibilním softwarem. Je-li chyba reprodukovatelná, navštivte prosím sekci "Found Bugs" na µTorrent fóru a ujistěte se, zda již tato chyba nebyla publikována. Pokud ne, vytvořte nové téma a tuto chybu popište i instrukcemi, jak tuto chybu znovu vyvolat.

Pokud byste chtěli implementovat do µTorrent nějakou novou funkci, navštivte fórum a hledáním se ujistěte, že ještě požadavek na takovouto funkci nebyl vznesen. Pokud tak neučíníte, může se vám stát, že k tomu budete vyzváni a vaše téma bude zamčeno.

Pokud máte nějakou nezodpovězenou otázku, navštivte fórum nebo IRC kanál a zeptejte se. Pamatujte, že než tak učiníte, je vhodné si přečíst důležité články na fóru (jsou označeny jako "Sticky").