Pop-up okno: "Chyba: Zařízení není přípraveno"

K této chybě dochází, pokud se µTorrent pokouší přistupovat k disku, který neexistuje, nebo není připojen. Příčinou může být změna písmene jednotky, nebo např. vyjmutí flash disku. Podle relevance buď změňte cestu k datům u konkrétního úkolu torrentu pomocí volby Soubory stáhnout do..., případně zkontrolujte nastavení Složky.


Panel Záznamy: "Error opening Windows Firewall"

µTorrent nemůže nastavit výjimku ve Windows Firewall. Příčinou je vypnutá systémová služba Windows Firewall. Chybu ignorujte, případně zrušte zaškrtnutí Povolit ve Windows Firewall.


Panel Záznamy: "NAT-PMP: Unable to map port with NAT-PMP"

µTorrent nemůže nastavit přesměrování portu pomocí NAT-PMP. Není mnoho routerů podporujících NAT-PMP. Zrušte zaškrtnutí Zapnout NAT-PMP mapování portu. Pokud test sítě v Průvodci nastavením, nebo NAT test na stránkách µTorrent CZ hlásí, že port není otevřen, zkuste zaškrtnout Zapnout UPnP mapování portu.


Panel Záznamy: "UPnP: Unable to map UPnP port"

µTorrent nemůže nastavit přesměrování portu pomocí UPnP. Zrušte zaškrtnutí Zapnout UPnP mapování portu. Pokud test sítě v Průvodci nastavením, nebo NAT test na stránkách µTorrent CZ hlásí, že port není otevřen, nastavte Přesměrování portu ve vašem routeru manuálně.


Stavová lišta: "Disk přetížen"

Disk není schopen udržet rychlost čtení a zápisu. Pokud se to stane u prvního přidaného úkolu torrentu, je to normální. Po několika minutách to zmizí samo. Pokud ne, můžete zkusit upravit nastavení Cache.


Stav úkolu torrentu: "Chyba:"

To znamená, že µTorrent při minulém spuštění zjistil chybu, ale už si nepamatuje jakou. Zkuste úkol torrentu znovu spustit, nebo proveďte kontrolu souborů.


Stav úkolu torrentu: "Chyba: Přístup odepřen" a µTorrent zastaví úlohu torrentu

Ujistěte se, že nepoužíváte nekompatibilní software, který může způsobovat tuto chybu. Ověřte, zda máte práva pro přístup (čtení i zápis) do cílové složky / k cílovému souboru.

V některých systémech se Windows Explorer může pokoušet načítat multimediální soubory při procházení složek. Pokud se toto stane v okamžiku, kdy se µTorrent pokouší zapisovat dotčený soubor, nemusí mu to být umožněno a tak vypíše tuto chybu. Ujistěte se, že neprohlížíte složky v režimech "Thumbnail" nebo "Filmstrip", případně v těchto režimech zakázat načítání multimediálních souborů stisknutím Windows+R, napsáním regsvr32 /u shmedia.dll do pole "Otevřít" a stisknutím "OK."


Stav úkolu torrentu: "Chyba: Chyba dat (cyklická redundantní kontrola)" a µTorrent zastaví úlohu torrentu

Tato chyba není generována µTorrent. CRC (cyclic redundancy check, cyklická redudantní kontrola) chyba indikuje, že hard disk není schopen číst, nebo zapisovat data kvůli poškozenému sektoru. Časté CRC chyby signalizují možné budoucí selhání hardisku. Spuštení chkdsk může pomoci vyřešit problém, ale pravděpodobně bude nutné použít silnějšího nástroje jako "SpinRite" (tedy za předpokladu, že je disk ještě opravitelný).


Stav úkolu torrentu: "Chyba: Prvek nebyl nalezen" a µTorrent zastaví úlohu torrentu

K této chybě dojde, pokud jste odebrali nebo přejmenovali soubory z úkolu torrentu. Pokud je to váš případ, vraťte provedené změny, nebo proveďte kontrolu souborů.


Stav úkolu torrentu: "Chyba: Požadovaná operace nemohla být provedena z důvodu omezení systému souborů" a µTorrent zastaví úlohu torrentu

K této chybě dochází kvůli tomu, jak Windows Vista zpracovává řídké a komprimované soubory na NTFS. Jediný způsob, jak vyřešit tento problém, je vytvořit kopii dotčeného souboru a původní řídký / komprimovaný soubor smazat. Pokud používáte systém Windows Vista je doporučeno zakázat diskio.sparse_files a povolit místo toho bt.compact_allocation.


Stav úkolu torrentu: "Chyba: Na disku není dost místa", na disku je přitom volného místa dost

Pravděpodobně je dotčený disk naformátován na FAT32. Tento systém souborů nepodporuje soubory větší než 4 GiB. Řešením je konverze partition na NTFS stisknutím Windows+R a zadáním příkazu convert C: /FS:NTFS, nebo použít jiný disk.


Stav úkolu torrentu: "Chyba: Parameter je nesprávný" při selektivním stahování

Příčina této chyby není zatím známa. Obnovte úkol torrentu jeho opětovným spuštěním. Chyba by se již neměla opakovat.


Stav úkolu torrentu: "Chyba: Proces nemá přístup k souboru, neboť jej právě využívá jiný proces" a µTorrent zastaví úlohu torrentu

Viz Chyba: Přístup odepřen.


Stav úkolu torrentu: "Chyba: Požadovanou operaci nelze provést se souborem, jehož uživateli mapovaný oddíl je otevřen" a µTorrent zastaví úlohu torrentu

Ujistěte se, že nepoužíváte nekompatibilní software, který může způsobovat tuto chybu.


Stav úkolu torrentu: "Chyba: Systém nemůže najít zadanou cestu" a µTorrent zastaví úlohu torrentu

Problém může být způsoben překročením maximální možné délky cesty včetně souboru, což je ve Windows 255 znaků. Zkuste uložit obsah blíže ke kořenové složce (k rootu), např. do C:\Downloads\.


Stav úkolu torrentu: "Chyba: Soubor resume nelze uložit."

Viz Chyba: Přístup odepřen. Pokud to není relevantní, nebo pokud to nepomůže, ujistěte se, že Složka nastavení existuje.


Stav trackeru: "Při operaci se sokety přestala pracovat síť"

Ujistěte se, že nepoužíváte nekompatibilní software jako např. BitDefender Firewall, který toto může způsobovat. Zde není jiné řešení, než tento firewall odinstalovat a nahradit jiným.

Pokud nepoužíváte žádný softwarový firewall, zkuste aktualizovat ovladač vaší síťové karty. Zkontrolujte také kabeláž a ostatní síťové prvky (modem, router, switch, apod.).


Stav trackeru: "Operace na soketu nemohla být provedena, protože systém neměl dostatečný prostor ve vyrovnávací paměti nebo protože byla plná fronta."

Ujistěte se, že nepoužíváte nekompatibilní software jako např. Norton GoBack, který toto může způsobovat. Zkuste tuto aplikaci aktualizovat, pokud to problém nevyřeší, tak odinstalovat.

V systémech Windows 2000/XP/2003 může toto způsobovat zápis v registrech. Ve znalostní databázi Microsoft si přečtěte článek KB196271.

Tato chyba může být způsobena také nesprávnou konfigurací µTorrent. Nahlédněte do tohoto FAQ.


Stav trackeru: "Spojení ukončeno peerem"

Toto hlášení může být způsobeno chybou nebo přetížením na straně trackeru. Může to naznačovat i možnou blokaci BitTorrent trackeru ze strany ISP. Nahlédněte do článku Bad ISPs na VuzeWiki.