Jak začít při řešení problémů?

První a nejdůležitější věcí je se ujistit, že máte µTorrent správně nakonfigurován, tak jak popisuje Příručka nastavení i další příručky (jako Přesměrování portu). Ač to může znít překvapivě, mnoho problémů, které se zdají být nesouvisející, pramení z nesprávné konfigurace. Dále se ujistěte, že používáte ověřenou stabilní verzi µTorrent. Aktuálně je doporučována verze 2.2.1 (25534), která (ač již nemá oficiální podporu ze strany BitTorrent Inc.) je stále dostupná ke stažení na stránkách µTorrent CZ. Pamatujte, že novější trojkové verze µTorrent sice obsahují nové funkce, ale také mnoho chyb, reklam a adware. Pokud tyto úvodní rady nepomohly, zkuste nahlédnout dále do FAQ.


Proč mi zmizely všechny úkoly torrentů?

Nejprve se ujistěte, že máte zvolenu kategorii Torrenty a že máte správně nastaveny sloupce seznamu torrentů.

Za předpokladu, že je seznam torrentů skutečně prázdný, pak je problém způsoben nesprávným vypnutím µTorrent, a to buď z důvodu havárie, nebo nuceného vypnutí. Můžete zkusit ve složce nastavení nahradit poškozený soubor resume.dat jeho předchozí zálohou resume.dat.old. Nepomůže-li to, budete muset znovu načíst všechny .torrent soubory ze složky nastavení (nebo ze složky Umístění torrentů). Při opakování tohoto problému můžete vyzkoušet povolit volbu bt.graceful_shutdown. µTorrent se pak bude ukončovat šetrněji.

Pokud µTorrent opakovaně havaruje, je na čase vyřešit, proč tomu tak je.


Proč se mé torrenty stahují / odesílají pomalu? Mohu je nějak zrychlit?

Nastavte µTorrent pomocí Průvodce nastavením.


Proč se µTorrent nemůže připojit k DHT uzlům?

Něco pravděpodobně brání µTorrent k připojování se k DHT uzlům. Vyzkoušejte tyto návrhy, zda pomohou:


Proč v okně Průzkumníka nevidím žádné složky ani soubory?

Pravděpodobně nějaká nekompatibilita. Zkuste povolit volbu gui.compat_diropen.


Proč se mi při otevírání torrentů ve Firefox zobrazuje chyba "neplatný popisovač nabídky"?

Může to způsobovat nějaká chyba v nastavení Firefox. Ve Firefox stiskněte klávesu Alt pro zobrazení hlavního menu, dále zvolte "Nástroje" > "Možnosti" > "Aplikace". V seznamu vyhledejte položku TORRENT soubor a smažte ji. Klikněte na OK pro uložení změn.


Proč se mé úkoly torrentů zastavily s hlášením "Disk přetížen" po přidání dalšího torrentu?

Problém mohou způsobovat omezení programu µTorrent. Není nic, co můžete udělat, jen chvilku počkat, než problém sám zmizí. Pokud se hlášení "Disk přetížen" zobrazuje častěji, zkuste si pohrát s nastavením Cache.


Proč µTorrent vytváří soubory nebo stahuje jejich části, přestože jsou nastaveny jako "nestahovat"?

To je způsobeno konceptem BitTorrent, který nevychází z přenášení souborů různých velikostí, ale více částí stejné velikosti, u kterých pak kontroluje integritu pomocí hash. Při chybě pak nezahazuje celý velký soubor, ale pouze celou poškozenou část. Každá jednotlivá část může obsahovat více menších souborů, nebo díly větších souborů, které jsou po úspěšné kontrole hash z této části extrahovány a uloženy na disk opět ve formě souborů. Protože jsou ale části stahovány celé, nelze ze stahování vynechat její díl obsahující nechtěný soubor. Můžete však zabránit ve vymezování místa na disku pro tyto nechtěné soubory povolením volby diskio.use_partfile.


Proč se stahování torrentu zastavilo na určité hodnotě procent a dál nestahuje?

Zkontrolujte Dostupnost, počet Seedů a Peerů ve swarmu a kolik dat bylo Zahozeno.


Proč µTorrent přenáší data, i když jsou torrenty pozastavené?

Pozastavení úkolů torrentů nemusí zastavit veškerý přenos dat okamžitě. µTorrent se pokouší ještě dokončit přijem a odesílání některých částí ve frontě. A protože jsou při pozastavení úkolů torrentů zachována spojení s peery, může být toto zahrnuto do kalkulací rychlostí.


Proč se mě µTorrent neptá, které soubory a kam chci stáhnout?

V možnostech Rozhraní zaškrtněte volbu Zobrazit okno se seznamem souborů obsažených v torrentu.


Proč µTorrent zobrazuje ve stavové liště méně DHT uzlů než BitComet či Azureus/Vuze?

µTorrent započítává jen ty DHT uzly, ke kterým jste připojeni. BitComet počítá i uzly o jeden hop dál, což několikanásobně zvyšuje zobrazované množství uzlů. Azureus/Vuze se zas pokouší odhanout velikost celé své DHT sítě.


Proč µTorrent stále vypočítává zbývající čas, i když už seeduji?

U úkolů seedování je zobrazován odhadovaný čas, který zbývá do dosažení hodnot Seedovat dokud.


Proč µTorrent zobrazuje, že stahuje malou rychlostí i když seeduje, nebo když nejsou spuštěny žádné úkoly torrentů?

Je to způsobeno tím, že µTorrent do rychlostí započítává i režijní komunikaci tzv. overhead. To, co stahujete, jsou vlastně např. požadavky protistran, co chtějí poslat.

S narůstajícím množstvím připojených peerů se podstatná část pevně dané maximální přenosové rychlosti spotřebuje na overhead, čímž se snižuje efektivní rychlost stahování dat. Pro zachování přijatelného overhead je důležité mít µTorrent nastaven pomocí Průvodce nastavením, který optimalizuje počet současně spustitelných úkolů torrentů i množství peerů.

Overhead drobně navyšuje i DHT komunikace.


Proč se mi při spuštěném µTorrent zpomalí či skoro zastaví Internet?

Příčin může být několik:


Možné způsoby řešení:


Proč µTorrent nedodržuje nastavené rychlostní limity?

Pokud jsou dosahované rychlosti vyšší, ověřte zaškrtnutí volby Limity i pro lokální peery.

Pamatujte také, že rychlostní limity určují maximální možné rychlosti. Pokud vám nikdo nebude data posílat, pak vaše rychlost stahování bude nulová. Stejně tak, pokud od vás žádný peer nebude stahoval, vaše rychlost uploadu bude nulová.


Proč µTorrent neotevírá soubory .torrent ani .btsearch?

Pokud µTorrent automaticky neotevírá soubory .torrent ani .btsearch po dvojitém kliknutí na ně, pak nastavte požadované asociace kliknutím na odpovídající tlačítka Integrace do Windows. Pokud to nepomůže, pak:

Najděte .torrent a .btsearch a smažte je. Pak znovu nastavte asociace v µTorrent.


Proč µTorrent nenastaví asociaci s magnet URI?

Při použití ikony maindoc.ico µTorrent chybně detekuje asociaci s magnet URI. Řešením je deaktivace kontroly asociací po spuštění.

Samotná asociace s magnet URI je po levém kliknutí na tlačítko Asociovat s magnet URI nastavena správně, byť tlačítko bude i nadále indikovat, že není nastavena.


Proč µTorrent neotevírá můj webový prohlížeč, když je potřeba?

Toto je problém nastavení systému.

Rozbalte "Vlastní", zvolte požadovaný program a zaškrtněte "Povolit přístup k tomuto programu".


Proč mě µTorrent po dokončení selektivního stahování nehlásí trackeru jako seeda?

Dle BitTorrent definice, seed je ten, kdo má kompletně staženy všechny soubory obsažené v torrentu. Pokud jste tedy při selektivním stahování stáhli jen některé soubory, nemáte 100% dat a tak nemůžete být považováni za seeda.


Proč tlačítka "Přesuň ve frontě nahoru / dolu" neposouvají torrenty na seznamu?

Levým kliknutím na záhlaví sloupce # nastavte řazení torrentů dle pořadí ve frontě. Pak se již úkoly torrentů na seznamu posouvat budou.


Proč µTorrent zahodil velké množství stažených dat?

V mnoha případech je toto známkou toho, že swarm je falešný nebo otráven anti-P2P organizacemi. Řešením je stáhnout data z jiného zdroje. Příčinou může být i vadný hardware (RAM, hard disk, datové kabely). Dalším zdrojem hash chyb může být router. Některé routery (např. D-Link) jsou známy poškozováním integrity dat při aktivovaném režimu DMZ (herní režim).


Proč µTorrent opakovaně havaruje?

Ujistěte se, že váš počítač neobsahuje nekompatibilní software způsobující havárie µTorrent.

Můžete zkusit "resetovat settings.dat". Ukončete µTorrent (nesmí zůstat ikona v tray). Ve složce nastavení µTorrent otevřete v "Poznámkovém bloku" soubor settings.dat, vymažte jeho obsah a uložte jej. Soubor settings.dat.old odstraňte. Pak nastavte µTorrent kompletně od začátku.


Proč µTorrent znouvu stahuje, když tento torrent už seedoval?

Pravděpodobně došlo k modifikování obsahu stažených dat. Po automatické kontrole hash µTorrent neshodná data zahodí a začne je stahovat znovu. Ujistěte se, že nemodifikujete data, která seedujete. Pokud jste žádné soubory manuálně neupravovali, může mít problém tyto příčiny:


Proč µTorrent příliš vytěžuje CPU?

Ujistěte se, že váš počítač neobsahuje nekompatibilní software způsobující při současném spuštění µTorrent vysoké vytížení CPU.

Pokud jste žádný takový software nenašli, stáhněte si Process Explorer a spusťte jej. Pokud uvidíte DPC využívající značné množství CPU, máte jiný zabugovaný software nebo ovladač a/nebo hardware. Zkuste spustit RATTV3 k vyhledání zdroje DPC. Výstup RATTV3 najdete v %SystemRoot%\system32\LogFiles\RATTV3.

Jiným zdroje vysokého vytížení CPU může být řadič hardisku. Ve "Správci zařízení" zkontrolujte vlastnosti "Řadiče IDE ATA/ATAPI". Řešením je odinstalování dotčeného IDE kanálu a restartování vašeho počítače.


Proč µTorrent používá tolik paměti?

Ujistěte se, že váš počítač neobsahuje nekompatibilní software způsobující při současném spuštění µTorrent vysoké vytížení paměti.

Pokud jste žádný takový software nenašli, zkuste si pohrát s nastavením Cache. Pokud není vypnuta Windows cache, vypněte ji pro zápis i čtení.


Proč mi firewall hlásí spojení iniciované µTorrent na jiném portu, než je nastaven?

Pouze příchozí spojení používají vámi nastavený port. Odchozí spojení používají náhodné porty. Je to vlastnost TCP/IP, ne chyba.


Proč mi firewall hlásí, že se µTorrent pokouší odeslat e-mail, nebo připojit na web?

Jedná se o zavádějící chybné hlášení firewallu. Někteří uživatelé používají porty systémových služeb jako 25 (SMTP), 80 (HTTP), nebo 110 (POP3) jako způsob, jak obejít blokaci P2P jejich ISP.

Pokud nemáte zavirovaný počítač a pokud jste získali µTorrent z ověřeného zdroje (např. web µTorrent CZ), pak tuto komunikaci bez obav povolte. Nechcete-li, aby µTorrent komunikoval na těchto portech, nastavte bt.no_connect_to_services a bt.no_connect_to_services_list.


Proč je seznam prázdný?

Nesprávné nastavení. Pravým kliknutím na lištu v záhlaví seznamu vyvolejte kontextové menu. V něm klikněte levým na "Reset".


Proč složka stahování obsahuje soubory .dat, přestože nejsou součástí obsahu torrentu?

Může se to stát při selektivním stahování, máte-li povoleno diskio.use_partfile. Během stahování tyto soubory ignorujte. Po odstranění úkolu torrentu je můžete smazat.


Zkusili jste, co se dalo, ale problém jste nevyřešili?

Navštivte naše fórum a zkuste se podívat, zda někdo jiný již stejný problém neřešil. Pokud odpovídající téma či řešení nenajdete, vytvořte nové téma s žádostí o radu.