Bude µTorrent dobře pracovat pod Windows XP SP2-SP3 nebo Vista bez provedené úpravy TCPIP.sys?

Ano, ve výchozím nastavení µTorrent vytváří nejvýše 8 současných polootevřených spojení (half-open connection) z celkového limitu 10 daného operačním systémem.

Úprava TCPIP.sys na vyšší limit může pomoci, pokud máte problémy s vaším internetovým připojením. Toto zvýšení však může způsobovat problémy některým levnějším routerům (nezvládnou vyšší počet spojení a zamrznou). Patch pro úpravu lze stáhnout ze stránek µTorrent CZ.

Ve většině případů nemá smysl nastavovat limit v TCPIP.sys na hodnotu vyšší než 50, protože existuje jen málo (pokud vůbec) výhod z toho plynoucích. Pamatujte však na to, že hodnota net.max_halfopen musí být vždy nižší, než limit v TCPIP.sys nastavený patchem (optimálně do 80% TCPIP.sys limitu). Více informací v odstavci Jaký limit polootevřených spojení bych měl nastavit.

Microsoft má ve zvyku vracet původní hodnotu limitu v TCPIP.sys s každou aktualizací přes Windows Update. Proto je nutné provádět úpravu TCPIP.sys opakovaně vždy po provedené aktualizaci systému.


Jak mohu zjistit, zda je spojení s konkrétním peerem uskutečněno jako příchozí nebo odchozí?

Nahlédněte do sloupce Směr na panelu pod záložkou Uživatelé u toho konkrétního peera.


Jak mohu změnit počet současně aktivních stahovaných nebo seedovaných úkolů torrentů?

Změňte Nastavení čekání ve frontě. Optimální hodnoty již pravděpodobně nastavil Průvodce nastavením. Není doporučeno provádět zde výrazné změny. Současné spuštění mnoha torrentů může až zcela zablokovat ostatní internetové aktivity (nemožnost prohlížení webu, stahování pošty apod.). Ani pro samotný µTorrent není velké množství současně spuštěných úkolů torrentů efektivní.


Jak změnit počet spojení, které používá µTorrent?

V Možnosti - Rychlost lze přímo zadat Počet spojení. Optimální hodnoty již pravděpodobně nastavil Průvodce nastavením. Není doporučeno provádět zde výrazné změny. Vysoký počet spojení znamená větší vytížení přenosové kapacity vašeho připojení, což může vést až k zablokování ostatních internetových aktivit (nemožnost prohlížení webu, stahování pošty apod.).


Jak mohu změnit port, který µTorrent používá pro příchozí spojení?

Port pro naslouchání nebo též Port používaný pro příchozí spojení lze změnit na kartě Možnosti - Připojení. Pro odchozí spojení používá µTorrent dočasné porty v základním rozsahu 1024-4999, nebo v rozsahu definovaném net.outgoing_max_port, případně pouze jeden konkrétní port net.outgoing_port.


Jak mohu přesměrovat porty?

Nahlédněte do příručky Přesměrování portu.


Jak mohu skrýt svou IP adresu?

Nemůžete. BitTorrent nebyl navržen s myšlenou anonymity. Aby bylo možné navázat spojení a přenášet data, je znalost IP adres všech zúčastněných protistran nezbytná.

VPN nebo proxy služby mohou maskovat vaši IP adresu jinou IP adresou. Protože jsou ale prostředníky, stáváte se tak vlastně efektivně zafirewallovanými.


Jak mohu nastavit µTorrent, aby hlásil trackeru jinou IP adresu? Jsem za proxy a tuto funkci potřebuji.

Toto lze nastavit volbou IP/Hostname odesílané trackeru v Možnosti - BitTorrent.


Jak mohu nastavit µTorrent, aby, když seeduje a nic nestahuje, odesílal data jinou rychlostí?

Nastavte jiný Limit uploadu, když není stahování v Možnosti - Rychlost.


Jak mohu nastavit µTorrent, aby používal konkrétní síťové připojení?

IP adresu síťového adaptéru pro příchozí spojení zapište do net.bind_ip. IP adresu síťového adaptéru pro odchozí spojení zapište do net.outgoing_ip.


Jaký port by mám použít pro µTorrent?

Optimální je použít port, který vám µTorrent vybral při prvním spuštění. Chcete-li použít jiný, zvolte nějaký v rozsahu 10000 - 65000. Totéž za vás udělá µTorrent po stisknutí tlačítka Náhodný port. Při volbě portu je nutné vzít v úvahu případné přesměrování portu na routeru. Nepoužívejte porty v rozsahu 6881 - 6889, protože bývají často blokovány ISP.


Jaký limit polootevřených (half-open) spojení by měl být nastaven?

Než odpovíme na tuto otázku, sdělíme vám základní informace o této problematice. "Half-open" limit určuje, kolik spojení se µTorrent pokusí navázat současně v daném okamžiku. Half-open - česky polootevřená spojení se dají přirovnat k telefonnímu volání, kdy vytočíte číslo, slyšíte vyzváněcí tón, ale protistrana hovor zatím nepřijala - nezvedla sluchátko. Half-open limit tedy určuje, kolik takovýchto vyzvánění může být současně uskutečněno, zároveň ale nemá vliv na již navázaná spojení, kdy již probíhá "hovor".

Je zde nutno upozornit na častý omyl uživatelů. Half-open limit nemá vliv na rychlost stahování nebo sdílení dat. Je-li nastaven malý počet half-open spojení, bude klientovi trvat navázání spojení se všemi dostupnými peery o něco déle, v nejhorším případě jen několik málo minut. Je-li nastaven velký počet half-open spojení, může to znamenat větší zátěž pro internetové připojení.

Ve straších verzích Windows (XP SP2 až Vista bez SP1) byl half-open limit nastaven v systému na 8. Bylo tak nutné provádět úpravu souboru TCPIP.sys. Současné verze Windows (7, 8) počet half-open spojení nijak neomezují.

Výchozí hodnota net.max_halfopen je v µTorrent 100. V případě potíží s internetovým připojením se nebojte tuto hodnotu radikálně snížit, klidně i na hodnotu 2.


Proč stále přijímám pokusy o příchozí spojení, i když byl µTorrent ukončen?

Při používání BitTorrent se peer odpojí od swarmu aniž by o tom dal ostatním peerům vědět. Tuto informaci předá pouze trackeru a ten tak jeho ip:port nebude sdělovat dalším novým peerům. Avšak ti stávající již mají informace o tomto peerovi uloženu v cache klienta spolu se spoustou jiných ip:port jiných peerů. No a tito klienti se pokoušení navazovat spojení se všemi "známými" peery, aniž by tušili, zda na druhé straně drátu další klient naslouchá, nebo je již vypnut.

Tento efekt se ještě násobí používáním DHT. Za předpokladu, že je vaše síť dostatečně chráněna (firewall, router s dočasným UPnP portforwardem), tato příchozí spojení mohou být ignorována.