Má µTorrent endgame mód?

Ano, µTorrent automaticky použije endgame mód, když jsou všechny zbývající části aktivně stahovány. Během endgame módu µTorrent požaduje každou zbývající část od více peerů namísto požadování každé konkrétní části v jednom okamžiku vždy jen od jednoho peera. Tento mód pomůže k rychlejšímu stažení zbývajících částí, než jak by byly staženy v normálním režimu. Více informací v rejstříku.


Podporuje µTorrent Unicode?

Ano, µTorrent podporuje Unicode.


Podporuje µTorrent HTTPS nebo UDP trackery?

Ano, µTorrent podporuje HTTPS (SSL) pro trackery i RSS kanály. UDP trackery jsou již také podporovány.


Podporuje µTorrent magnet URI?

Ano, µTorrent umí používat i vytvářet magnet URI kompatibilní s Azureus/Vuze magnet URI implementací. µTorrent může vygenerovat magnet URI pro jakýkoli torrent. Magnet URI může být otevřen z okna Přidat torrent z URL. Metadata týkající se obsahu torrentu jsou získána od ostatních peerů, jejichž klient podporuje tuto funkci.


Podporuje µTorrent multi-scrape?

Ano, µTorrent podporuje multi-scrape a používa to, pokud je bt.multiscrape zapnuto. µTorrent automaticky detekuje trackery, které multi-scrape nepodporují a u nich používá single-scrape.


Podporuje µTorrent multi-trackerové torrenty?

Ano, µTorrent podporuje multi-trackerové torrenty. µTorrent provádí announci na všechny trackery. Pro zobrazení všech trackerů obsažených v torrentu (včetně záložních) otevřete Vlastnosti torrentu. Pro více informací o multi-trackerové specifikaci navštivte Depthstrike.com wiki.


Podporuje µTorrent torrenty bez trackerů?

Ano, µTorrent podporuje torrenty bez trackerů. Umí je i vytvářet.


Podporuje µTorrent UNC styl cest nebo síťových disků?

Ano, µTorrent podporuje UNC styl cest (jako \\192.168.1.2\C$\). Pamatujte však, že ukládání na síťový disk může zvýšit jeho fragmentaci, protože vymezování místa souborům není po síti podporováno.