Ve světě, kde většina koncových uživatelů zná jen Microsoft Windows, je snadné zapomenout, že existují také alternativní operační systémy. Pro ty z vás, kdo nepoužíváte Windows, je možnost spouštět µTorrent i ve vašem operačním systému. Zabere to však trochu více času, než se vám to povede rozběhnout (stále zde však mohou být jistá omezení ve funkčnosti kvůli omezením operačního systému).

Spouštění pod Wine (*BSD, GNU/Linux)

Wine je open source projekt (software s otevřeným zdrojovým kódem), který chce implementovat Windows API prostředí pod UNIX. Jednoduše řečeno, Wine umožňuje uživatelům unixových operačních systémů (jako jsou *BSD nebo GNU/Linux) spouštět aplikace, které jsou určeny pouze pro Windows. Prvním krokem pro spuštění µTorrent pod Wine je tedy přirozeně stažení a nainstalování poslední verze Wine z WineHQ.org, pokud jste tak již neučinili.

Po nainstalování Wine spustíte µTorrent použitím příkazu wine v terminálovém okně. Ať už máte váš µTorrent umístěn kdekoli ve vašem souborovém systému, spustíte jej pomocí příkazu wine FULL_PATH (kde FULL_PATH je úplná cesta k souboru utorrent.exe) v terminálovém okně. Přirozeně je mnoho rozdílných (i jednodušších) způsobů spuštění µTorrent pod Wine, ale protože existuje nekonečně mnoho kombinací softwaru dostupného pro použití v unixových systémech, bude vám muset tento všeobecný způsob stačit.

Tak co přesně je tím tvrdým oříškem při používání µTorrent pod Wine? Jsou to omezení daná použitím Wine a jeho nekompletní implementace Windows API. Z tohoto důvodu není Wine schopno se integrovat příliš hluboko s jeho hostitelským operačním systémem.

µTorrent pro GNU/Linux

V roce 2010 začal vývoj verze µTorrent pro GNU/Linux. V září roku 2010 byla vydána první alpha verze µTorrent pro GNU/Linux. Pro více informací a stažení µTorrent pro GNU/Linux navštivte stránky µTorrent Linux.

Spouštění pod Darwine (Mac OS X)

Darwine je implementace Wine pro systémy založené na Darwin, jako např. Apple Mac OS X. Darwine vyžaduje ke své činnosti X server. Nemáte-li jej nainstalován, najdete jej na Apple Restore DVD, nebo si jej stáhněte spolu s Apple's XCode.

Nainstalování Darwine by mělo být hračkou. Stejně jako u Wine i u Darwine je doporučeno stáhnout a nainstalovat jeho poslední verzi. Po instalaci by mělo stačit dvojitě kliknout na soubor utorrent.exe a µTorrent by měl být automaticky pod Darwine spuštěn. Pokud ne, spusťte WineHelper.app (měl by být ve složce Darwine) a pak otevřete soubor aplikace µTorrent. To je vše!

Stejně jako u Wine, i zde jsou známy některé problémy při používání µTorrent pod Darwine.

µTorrent pro Mac OS X

V roce 2008 začal vývoj verze µTorrent pro Mac OS X. V červnu roku 2010 byla vydána první stabilní verze µTorrent pro Mac OS X 10.5+. Pro více informací a stažení µTorrent pro MAC OS X navštivte stránky µTorrent Mac.