I když jste pečlivě nastavili přesměrování portu podle předchozích instrukcí, tak jste zjistili, že se váš port jednoduše odmítá otevřít. Tak v čem je tedy problém? Možné příčiny (jen ty nejpravděpodobnější):

Chyba uživatele je také velmi běžným problémem při přesměrování portu. Ale dejme tomu, že jste základní přesměrování portu provedli přesně podle popisu v průvodci přesměrováním portu, pak problém způsobuje tzv. dvojitý NAT. Narozdíl od výše zmiňovaných příčin, problém dvojitého NAT lze odstranit následováním nezbytných kroků popsaných níže.

Dvojitý NAT

Dvojitý NAT nastává, pokud je váš počítač za dvěma či více routery. Ve většině dvojitých NAT případech se stává, že uživatel používá svůj vlastní router a ani netuší, že modem, který dostal od providera, obsahuje také vestavěný router. V tomto případě uživatel jednoduše nastaví přesměrování jen na routeru před počítačem. Na modemu (resp. jeho vnitřním routeru) nenastavuje nic. A zde vzniká ten problém. Uživatel tak zůstává ve stavu zafirewallován, protože router v modemu blokuje příchozí spojení a tak počítač není schopen přijímat příchozí spojení. Berte na vědomí, že toto je specifický případ. Ve vážnějších případech mohou mít uživatelé mít víc než jedno či dvě směřující zařízení a tak vyřešení tohoto problému může být mnohem obtížnější, v závislosti na způsobu řešení.

Odstranění nebo vypnutí vnějšího routeru

V nejjednodušším případě se můžete zbavit dvojitého NAT tak, že jednoduše odstraníte nadbytečné routery, nebo v zařízeních vypnete jejich routovací funkci. Použití této metody předpokládá, že nadbytečné routery budou vyřazeny z činnosti jen tehdy, pokud to nebude mít vliv na funkčnost sítě. Pokud toto není váš případ, bude řešením vašeho problému řetězové přesměrování portu. Metoda popsaná v této sekci předpokládá, že pouze jeden router by měl být ponechán v síti a to ten, ke kterému jsou vaše počítače aktuálně připojeny. Následují některé příklady:

Jak můžete vidět, hlavním pravidlem je odstranění všech zbytečných routerů. Můžete si však všimnout, že modem není nikdy odstraněn. To je proto, že přes modem je vaše síť připojena k Internetu. V případě, že chcete vypnout routovací funkci modemu, je nutné pro provedení změny konfigurace použít počítač, který připojíte přímo k modemu. Pak teprve můžete zobrazit webovou konfigurační stránku modemu. Před tím, než vyřadíte routovací funkci, nezapomeňte zkontrolovat, že modem skutečně obsahuje přihlašovací informace od vašeho ISP. Ujistěte se, že máte zálohu těchto informací při ruce. Nejčastěji mají uživatelé používající DSL modem s routerem přihlašovací údaje uloženy na PPPoE konfigurační stránce. Deaktivaci routovací funkce provedete přepnutím modemu do režimu bridge. Potom by mělo vše správně fungovat. Pokud zjistíte, že vaše internetové připojení přestalo pracovat, měli byste vaše přihlašovací informace zkopírovat na příslušné místo ve zbývajícím aktivním routeru ve vaší síti. (Pokud jste si zkopírovali PPPoE nastavení z modemu, vložte je do PPPoE nastavení v routeru).

Řetězové přesměrování portu

Tato metoda může být velmi nepříjemná. Vyžaduje totiž, abyste nastavili pevné IP adresy a přesměrovali určitý port na všech síťových zařízeních. Jednoduše, budete muset aplikovat základní přesměrování portu postupně na všechny routery tak, že IP na kterou přesměrováváte je IP dalšího routeru v řadě blíže k vašemu počítači. Každému routeru musí být přidělena pevná IP adresa. Tu můžete nastavit přes webovou konfigurační stránku daného routeru. Přesně popsat postup konfigurace routerů nelze, protože existuje velké množství routerů různých výrobců a každý z nich má svůj specifický postup konfigurace. Následující případ slouží pro zřetelnější ilustraci procesu řetězového přesměrování:

Berte prosím na vědomí, že toto je pouze příklad. Mnoho okolností, včetně IP adres i počtu zařízení ve vaší síti bude určitě odlišných od tohoto příkladu. Vše, co můžete udělat, je přizpůsobit tento příklad vaší situaci a vše adekvátně nakonfigurovat. Správné nastavení statických IP adres je extrémně důležité pokud provádíte řetězové přesměrování portu. Jakákoli chyba nebo opomenutí znamená složité dohledávání toho zařízení, které má chybné nastavení a způsobuje neprůchodnost přesměrování portu.

Více problémů

Pokud jste zde nenašli odpověď či řešení, nebo si nejste jisti, co způsobuje váš problém, připojte se na fórum se žádostí o pomoc. Nezapomeňte přesně popsat, jakým způsobem a s jakým výsledkem jste se pokoušeli řešit vaše problémy.