Velmi často si uživatelé stěžují, že nemohou dosáhnout s µTorrent větších přenosových rychlostí. Vzhledem k podstatě BitTorrent protokolu může být příčin několik. Tou nejčastější je nepovolení příchozích spojení do vašeho počítače a s tím spojené podstatné omezení optimálního propojování peerů k tomuto torrentu. Uživatelé neakceptující příchozí spojení bývají označováni jako firewalled (zafirewallováni). U nás se častěji setkáme s označením pasiv. Pokud se vám ve stavové liště µTorrent ani po delší době sdílení dat různými torrenty neobjeví zelená ikona stavu sítě, pak to s největší pravděpodobností signalizuje tento problém.

Proč je špatné být zafirewallován

Mnoho zafirewallovaných uživatelů si myslí: "Jsem sice pasiv, ale data stahuji normálně, tak to musí být v pořádku!" Co si však oni neuvědomují je, že být zafirewallován neznamená nutně, že nemohou stahovat. Jako zafirewallovaní uživatelé stále mohou vytvářet odchozí spojení a připojovat se k jiným peerům pro přenášení dat tímto způsobem. Právě tímto jsou tito uživatelé omezeni. To znamená, že, jestliže se ale někdo jiný pokusí připojit k nim, je zablokován firewallem a ke spojení nedojde.

Musíte si také uvědomit, že takto zafirewallovaných uživatelů může být ve swarmu více. Vzhledem k tomu, že tito uživatelé mohou vytvářet pouze odchozí spojení a příchozí spojení neakceptují, nemohou se tito uživatelé vzájemně spojit. U zafirewallovaného uživatele nedochází jen k potencionálnímu snížení rychlosti, ale především ke značnému omezení konektivity s peery ve swarmu a tím k omezení počtu zdrojů sdílených dat. Naopak peerové, kteří nejsou zafirewallováni, se mohou připojit k mnohem většímu počtu zdrojů dat.

Abyste nebyli tzv. zafirewallováni, neznamená to zbavit se zcela vašeho firewallu. Jediné, co je nutné pro to udělat, je povolit konkrétní aplikaci naslouchat na určitém portu skrz váš firewall. Toto se nazývá přesměrování portu (port forwarding). V případě µTorrent musíte tedy ve firewallu povolit µTorrent naslouchat na portu nastaveném v možnostech připojení.

Ačkoli se to může jevit jako bezpečnostní riziko dělat díru ve vašem firewallu, není tomu tak. Jestliže daná aplikace na portu nenaslouchá, všechna příchozí spojení na tomto portu jsou blokována. Jestliže aplikace naslouchá, je spojení zabezpečeno až k této aplikaci. Není známa žádná možnost dálkového zneužití (remote exploit) aktuální verze µTorrent, která by narušila zabezpečení vašeho počítače. Proto tedy otevření portu ve vašem firewallu pro µTorrent nepředstavuje žádné riziko.

Přesměrování portů ve vašem softwarovém osobním firewallu

V nynější době již není neobvyklé, že mají uživatelé nainstalován softwarový osobní firewall. I když mnoho uživatelů jednoduše dovolí aplikaci přistupovat do Internetu, často to nestačí, protože jsou povolena pouze odchozí spojení a firewall i nadále blokuje port na kterém se daná aplikace pokouší naslouchat a akceptovat příchozí spojení. Aby mohl µTorrent pracovat na počítači s instalovaným firewallem, je nutné ve firewallu nastavit specifická pravidla. Hlavním pravidlem je povolení příchozích TCP a UDP spojení na portu pro naslouchání nastaveném v možnostech připojení. Protože ve firewallu přesměrujete pouze specifický port, je nezbytné, aby µTorrent používal právě pouze tento port a tak je nutné zakázat volbu Náhodný port při každém spuštění.

Protože je dnes dostupné široké spektrum osobních firewallů, není možné do µTorrent zahrnout specifické instrukce pro nastavení všech těchto produktů. Z tohoto důvodu jediný firewall, který µTorrent dokáže nastavit automaticky, je systémový Windows Firewall. Tato možnost nastavení předpokládá, že jako systém používáte Windows XP s minimálně Service Pack 2 (SP2) a že je systémový Windows Firewall povolen.

Přesměrování portů ve vašem routeru

Dnes je již běžné širokopásmové připojení uživatelů k Internetu a to i s více počítači zapojenými do domácí či podnikové počítačové sítě. Tyto sítě se k Internetu připojují pomocí routerů. Často se stává, že i když máte doma jen jediný počítač, provider jej k Internetu připojí také přes router. Co si však mnoho uživatelů neuvědomuje, že některé routery obsahují vestavěný firewall, který, pokud zůstane nenakonfigurován, blokuje příchozí spojení do počítače. Správné nastavení softwarového osobního firewallu nemá s tímto nic společného.

Universal Plug and Play a NAT Port Mapping Protocol

Stejně, jako je mnoho softwarových osobních firewallů, je i mnoho různých routerů a tak je nemožné zahrnout nastavení každého routeru do tohoto manuálu. Naštěstí mnoho routerů podporuje technologii Universal Plug and Play (UPnP) nebo NAT Port Mapping Protocol (NAT-PMP), které jednoduše dovolují µTorrent otevřít port v routeru automaticky bez zásahu uživatele a opět jej zavřít, pokud jej již nebude používat. Problém u těchto protokolů je ten, že není podporován všemi routery a navíc se vyskytuje více rozdílných vzájemně nekompatibilních implementacích. Ve výchozím nastavení jsou UPnP a NAT-PMP v µTorrent povoleny. Jestliže zjistíte, že máte stále status zafirewallován, je možné, že tyto protokoly nejsou vaším routerem podporovány nebou nejsou kompatibilní s µTorrent (pozor, mohou být jen vypnuty). Je-li tomu tak, pak je doporučeno tyto protokoly v µTorrent zakázat a nastavit statickou IP adresu a přesměrování portu ručně.

Nastavení statické IP

Velká část routerů přiděluje IP adresu počítačům pomocí Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Klíčovým slovem je zde "dynamický". To znamená, že každému počítači je přidělena náhodně vybraná, aktuálně volná IP adresa z určeného rozsahu (router's pool). I když někteří šťastnější uživatelé získají jednu (stále stejnou) LAN IP adresu na delší období, není to u DHCP garantováno. A tak se může stát, že pravidlo pro přesměrování konkrétního portu může být pro konkrétní počítač s jeho LAN IP funkční třeba jen jediný den, protože se může stát, že druhý den je tomu samému počítači přiřazena jiná LAN IP adresa. Některé routery (např. Linksys) proto ani neumožňují nastavit přesměrování portů na LAN IP adresy, které jsou v rozsahu přidělovaném pomocí DHCP. Z těchto důvodů je nezbytné, aby byla na vaše počítači nastavena statická IP adresa (nejlépe mimo rozsah DHCP) před tím, než budete nastavovat přesměrování portu na vašem routeru.

Všimněte si, že statická LAN IP není totéž co WAN IP. Vaše LAN IP adresa je umístění vašeho počítače uvnitř vaší počítačové sítě, ale kromě uživatelů této vnitřní sítě je tato IP nedostupná. Vaše WAN IP adresa je IP adresa, pod kterou vás mohou vidět uživatelé vně vaší sítě tj. všichni uživatelé Internetu, kteří sice vaši vnitřní síť vidí, ale přitom nemohou zjistit přiřazení vnitřních IP adres ve vaší LAN, která může obsahovat více počítačů, které mají samozřejmě každý svou vlastní LAN IP. Při nastavení přesměrování portu je vaše WAN IP irelevantní, protože se nikde v nastavení neuvádí.

Pokyny pro nastavení statické IP adresy můžete najít také na PortForward.com.

Manuální přesměrování portu

Pokud už jste správně nastavili statickou IP, zbývá už jen přesměrovat port na vašem routeru. Konfigurační stránku routeru získáte po zadání Gateway IP (výchozí brána) do internetového prohlížeče (někdy je nutné před IP napsat ještě http://). Odtud budete moci upravit pravidla vestavěného firewallu a nastavit přesměrování portu pro TCP i UDP spojení na váš počítač, jehož statickou IP jste nastavili již dříve. Na stránkách PortForward.com. je možné nalézt instrukce k velkému množství routerů. Ujistěte se, že jste zvolili přesně stejný model odpovídající vašemu routeru. Jestliže váš router na seznamu není, budete muset nahlédnout do dokumentace dodané k routeru, nebo hledat více informací na Internetu.

Otestování vaší konfigurace

Správnost nastavení přesměrování vašeho portu ověříte v Průvodci nastavením (lze vyvolat Ctrl+G) zaškrtnutím volby "Síť" (volbu "Rychlost" můžete deaktivovat) a levým kliknutím na tlačítko "Spustit testy". Jestliže se zobrazí zelená ikona guide_green, port je otevřen a je připraven akceptovat příchozí spojení a vy máte vše nastaveno správně. Zobrazí-li se žlutá guide_yellow nebo červená ikona guide_red s chybovým hlášením, vraťte se k předchozím instrukcím a ověřte, že jste nic nevynechali či, že jste někde neudělali chybu. Jste-li si jisti, že i přes chybové hlášení je vše nastaveno správně, hledejte další řešení v Pokročilé příručky - Více o přesměrování portu.