Tato příručka vám pomůže s konfigurací µTorrent tak, abyste byli schopni dosáhnout optimálních rychlostí u vašeho internetového připojení. I když vše řádně nakonfigurujete, není možné vám garantovat, že dosáhnete maximálních rychlostí uploadu a/či downloadu. Ujišťujeme vás, že µTorrent dělá to nejlepší co může, aby dosáhl dobrých rychlostí. Je doporučeno přečíst si celou tuto příručku nastavení, pokud nejste zběhlí v konfiguraci µTorrent, a hlavně pak, budete-li žádat pomoc jinde.

Průvodce nastavením

Po prvním spuštění µTorrent vás přivítá µTorrent Průvodce nastavením. Jak je popsáno v tomto průvodci, následující jednoduché pokyny vám pomohou zvolit optimální nastavení pro vaše internetové připojení.

V první části jste požádání o vybrání vaší rychlosti upload z rozbalovacího menu. Jestliže tuto informaci neznáte, pak můžete provést test rychlosti připojení po vybrání pro vás nejbližšího umístění a levým kliknutím na tlačítko "Spustit testy" ve spodní části okna. Ujistěte se, že během testování rychlosti není na vašem počítači ani na jiných počítačích připojených do stejné sítě spuštěn žádný program používající internetové připojení. Je dobré test několikrát zopakovat a získané hodnoty zprůměrovat. Pamatujte, že hodnoty rychlosti jsou uváděny ve dvou jednotkách bit a Bajt (Byte). Výsledky měřičů rychlosti jsou uváděny nepřesně v jednotkách kb/s (kilobity za sekundu). Správnou jednotkou jsou Kib/s (kibibity za sekundu). Hodnotu "Typ připojení" v rozbalovacím menu vyberte nejbližší k té vámi naměřené. Je-li nejbližší hodnota v tomto menu vyšší o více než 10% vámi naměřené hodnoty, pak vyberte rychlost nejbližší nižší a pak ručně doladit nastavení rychlosti uploadu. Nepokoušejte se zvolit vyšší hodnotu, než kterou jste naměřili v testu rychlosti připojení v domnění, že budete stahovat rychleji. Nebudete! Právě naopak. Způsobí vám to problémy s vaším připojením k Internetu.

Ve druhé části vám µTorrent po svém prvním spuštění vybral náhodný port pro naslouchání v rozsahu 10000 - 65535. Vy jej můžete změnit. Máte-li na routeru přesměrován nějaký konkrétní port na svůj počítač, pak sem zadejte číslo tohoto portu. Zadáte-li hodnotu 0 znamentá to pro µTorrent, že má po potvrzení změn použít jiný náhodně vybraný port. Podporuje-li váš router UPnP nebo NAT-PMP, zaškrtnutím volby "Automatické přesměrování portu" povolíte jeho automatickou konfiguraci. Po změně portu ověřte levým kliknutím myši na "Spustit testy", zda váš počítač resp. µTorrent je dostupný pro příchozí spojení. Bude-li výsledkem testu chybové hlášení, že port není otevřen, hledejte řešení v základní příručce o Přesměrování portu.

Provedená nastavení uložíte levým kliknutím na "Uložit & Zavřít". Kdykoli později lze tohoto "Průvodce nastavením" vyvolat z menu "Nastavení" a pak "Průvodce nastavením..." (klávesová zkratka Ctrl+G). Alternativně jej můžete vyvolat také levým kliknutím na ikonu stavu sítě ve stavové liště.

Úprava některých nastavení

Jestliže jste museli zvolit nižší rychlost v nabídce "Typ připojení" v "Průvodci nastavením", můžete nastavení limitu rychlosti uploadu doladit. Vezměte průměr vámi naměřené rychlosti uploadu (kb/s) a vydělte jej 10 a výsledek zaokrouhlete na nejbližší celé číslo. Získáte tak hodnotu celkového maximálního uploadu (kB/s).

Testování vaší konfigurace

Protože u torrentů není zaručena rychlost, nemůžete si pro testování vybrat náhodný torrent a očekávat, že svou rychlost řádně otestujete. Naštěstí je k dispozici dost torrentů, které jsou seedovány počítači připojenými k rychlým širokopásmovým či přímo páteřním linkám. Svou konfiguraci můžete vyzkoušet na těchto a testovacích torrentech.

Je-li vše správně nakonfigurováno, µTorrent by měl být schopen dosáhnout maximálních hodnot rychlostí, které mu dovoluje vaše internetové připojení. Vzhledem k tomu, že tyto torrenty použijete jen k otestování rychlosti, můžete je bezpečně vymazat kdykoli po ukončení testování. Pamatujte, že takto dosažené rychlosti neudávají, jak rychle budete stahovat všechny ostatní torrenty, na které narazíte.

ISP interference

Někteří internetoví provideři (ISP) jsou známí tím, že omezují či zcela blokují BitTorrent spojení kvůli vysokému zatížení sítě, které tento velmi výkonný systém sdílení generuje. Kódování přenosu (Protocol Encryption) je možností, jak před providery skrýt fakt, že probíhající komunikace je BitTorrent přenos a tak jej nemůže omezovat či blokovat. Obecně se doporučuje kódování přenosu nastavit na "Povoleno". V případě nezdaru nastavit na "Vynuceno" a zrušit zaškrtnutí položky Povolit nekódovaná příchozí spojení. Pamatujte, že nový hardware je již schopen odhalit i kódované BitTorrent přenosy. V tomto případě již ani kódování přenosu nepomůže. Jediným řešením je pak přechod od tohoto špatného ISP (seznam na VuzeWiki) k jinému.