BitTorrent (zkráceně BT) je peer-to-peer (P2P) protokol (standard, podle kterého probíhá elektronická komunikace), jehož autorem je Bram Cohen. Představen byl na veletrhu CodeCon 2002. Je navržen pro distribuci dat takovým způsobem, aby byl původní distributor schopen s co nejmenším zatížením jeho síťového připojení odeslat data i velkému množství uživatelů. Cohenovým nápadem bylo rozdělit přenášený soubor do menších dílů nazývaných části. Pro rozmělnění zatížení sítě, každý stahující uživatel (v BitTorrent často označován jako peer), jakmile stáhne kompletní část souboru je schopen ji ihned odesílat dalším uživatelům ve swarmu (skupina peerů připojených ke stejnému torrentu). Tímto způsobem jsou postupně všechny díly souboru rovnoměrně rozděleny mezi všechny peery, každý z nich má zpočátku jiný, kteří si je vzájemně rozešlou. Ve chvíli, kdy peer úspěšně stáhne kompletně všechny části (průběžně probíhá kontrola obsahu souboru pomocí HASH), stane se z něj seed. Stahování se zastaví, ale odesílání dat pokračuje dál.

Mohlo by se zdát, že jediným způsobem, jak udržovat zdraví swarmu, je nutnost přítomnosti připojeného seeda. Ve skutečnosti tomu tak není. Nejdůležitějším faktorem k určování, zda swarm umožní peerům dokončit stahování torrentu je dostupnost. Dostupnost torrentu je počet kompletních kopií obsahu torrentu, který je distribuován ve swarmu, jehož součástí jste i vy. Ve většině případů, kdy je dostupnost 1.0 nebo vyšší, je pak možné torrent stáhnout kompletní, a to i když žádný z uživatelů nemá všechny části torrentu (kompletní kopii), protože jsou všechny části torrentu potřebné pro jeho zkompletování rozesety napříč swarmem a tak mohou být od jednotlivých uživatelů získány.

Aby se mohli uživatelé lokalizovat navzájem, potřebují nějaké centrální místo, kde daný uživatel - peer získá IP adresu na jiné peery. Toto centrální místo se nazývá BitTorrent tracker. Jednoduše vysvětleno, pro každý daný swarm potřebuje tracker evidovat pouze IP adresu a port peerů ke sdílení s dalšími peery připojenými ke stejnému swarmu.

Kvůli povaze BitTorrent nejsou rychlosti garantované pro žádný daný swarm. Zatímco můžete mít ohromnou rychlost v jednom swarmu, v jiném ji můžete mít nízkou. Toto je kvůli faktu, že BitTorrent je P2P síť a tak vaše rychlost stahování zde hodně závisí na rychlosti uploadu ostatních peerů. Běžným ale špatným názorem mnoha uživatelů je, že čím více seedů a peerů tím větší rychlost. To však není vždy pravda. Může být swarm jen s několika málo seedy a peery na rychlých internetových linkách a vy od nich budete mít ohromnou rychlost, zatímco swarm s daleko větším počtem seedů a peerů by mohl obsahovat uživatele s pomalým vytáčeným internetovým připojením a vy od nich budete mít mizernou rychlost. Takže na závěr shrnutí: Připojení k většímu množství seedů a/nebo peerů zpravidla není úměrné navýšení rychlosti.