Ve většině případů, kdy zadáváte URL do µTorrent, obvyklé http://doména/cesta pracuje správně. Avšak jsou i případy, kdy jsou webové stránky chráněny nějakou variantou ověření uživatele. Zde budete muset modifikovat URL tak, aby se µTorrent mohl dostat k jeho obsahu.

Pro stránky, které požadují HTTP ověření uživatele, musí být URL zapsána jako: http://jméno:[email protected]éna/cesta

Pro stránky, které požadují cookies, musí být URL zapsána jako: http://doména/cesta:COOKIE:uid=U;pass=P

Hodnoty U a P musí být získány ze souboru cookie. Uvědomte si, že některé webové stránky neužívají uid a pass jako odpovídající proměnné, a tak musíte použít přesné názvy proměnných a jejich hodnot. Například, jestliže webové cookies specifikují proměnné a, b, a c s hodnotami A, B a C, měli byste je do URL zapsat takto: http://doména/cesta:COOKIE:a=A;b=B;c=C