Ačkoli µTorrent obsahuje vše v jediném souboru, je potřeba někam ukládat jeho nastavení, aby se vždy spustil již nastavený. Protože µTorrent nepoužívá Windows Registry, ukládá konfiguraci do oddělených souborů. Defaultně jsou tyto soubory umístěny ve složce %AppData%\uTorrent. Pro přístup do této složky klikněte levým na "Start" > "Spustit" (nebo stiskněte Windows+R na klávesnici), do pole "Otevřít" napište "%AppData%\uTorrent" a klikněte levým na "OK."

Umístění složky nastavení je různé v závislosti na operačním systému (písmeno disku se může lišit):

Po otevření složky nastavení uvidíte několik .dat souborů:

Všimněte si, že v této složce najdete také soubory .dat.old a .dat.*.bad. Soubory .dat.old slouží jako záložní pro případ poškození aktuálního souboru nastavení .dat. Soubory .dat.*.bad jsou poškozené konfigurační soubory, které by měly být odeslány výrobcům µTorrent k analýze.

Není-li nastavena složka pro ukládání .torrent souborů, jsou načtené torrenty ukládány také do složky nastavení.

Všechny tyto soubory potřebuje µTorrent pro správnou funkci, proto je nemažte, pokud si nejste absolutně jisti, proč je mažete a jaké to bude mít následky. Pokud se µTorrent chová podivně a některé funkce nepracují strávně, je možné zkusit smazat (přesunout) soubory settings.dat a settings.dat.old. µTorrent je pak spuštěn v továrním nastavení a vy jej musíte znovu nastavit. Pokud chcete, aby se při odstraňování úkolů torrentů automaticky mazaly uložené soubory .torrent, přečtěte si poznámky k nastavení tlačítka Odstranit na nástrojové liště. Totéž je možno nastavit úpravou hodnoty gui.default_del_action.

Přenosná "instalace"

Zatímco %AppData%\uTorrent je implicitní adresář pro nastavení, µTorrent ve skutečnosti nejdříve hledá soubory nastavení v programové složce µTorrent. Teprve, pokud tam soubor nastavení settings.dat (byť i prázdný) nenajde, pak prohledává složku %AppData%\uTorrent. Této vlastnosti lze využít. Je možné vytvořit přenosnou "instalaci" µTorrent pro použití např. na přenosném flash disku.

Pro vytvoření přenosné instalace µTorrent stačí jen zkopírovat do jedné složky soubor utorrent.exe a obsah složky %AppData%\uTorrent, případně jen prázdný soubor settings.dat.

Externí soubory

Kromě konfiguračních souborů a torrentů, může µTorrent použít další externí soubory. Ty mohou rozšiřovat jeho funkce, upravovat chování, nebo měnit grafický vzhled.

Rozšíření funkčnosti

Změna vzhledu rozhraní

Externích souborů, které mohou měnit vzhled rozhraní µTorrent je mnoho. Naštěstí většina z nich je umístěna centrálně na webové stránce µTorrent Skins Page. Rozhodnete-li se vytvořit si svůj vlastní vzhled, bez obav jej můžete odeslat na tento web a informovat nás o něm na fóru.