µTorrent tray ikona nabízí jednoduchý přehled o vašich úkolech torrentů. Přesunutím kurzoru myši nad tray ikonu zobrazíte balónové okno, kde můžete vidět počet aktuálně stahovaných, seedovaných i čekajících úkolů torrentů. Jsou zde zobrazeny také rychlosti stahování i odesílání. Levým kliknutím na tray ikonu se zobrazí či skryje hlavní okno µTorrent, samozřejmě v závislosti na nastavení systémové tray. Pravým kliknutím se zobrazí kontextové menu, kde můžete rychle změnit některá nastavení µTorrent: