Dialog Přidat/Upravit RSS kanál vám umožní zadat nový, případně upravit stávající RSS kanál. Tento kanál je průběžně monitorován na shodu položek se zadanými filtry. Aby automatické stahování torrentů fungovalo správně, musí RSS kanály obsahovat přímé odkazy na .torrent soubory v některém z těchto tagů: <guid>, <link>, <enclosure>.

RSS kanál

Stahování