Okno Přidat nový torrent vám umožňuje měnit různé volby úkolu torrentu před tím, než jej přidáte na seznam úkolů torrentů. Toto okno bude zobrazeno pouze tehdy, je-li jeho zobrazení povoleno v Možnostech. Soubory v tomto okně označené/vyloučené mohou být později vyloučeny/označeny za pomoci kontextového menu na panelu "Soubory".

Uložit jako

Obsah torrentu