Disková cache uchovává často používaná data v paměti pro snížení počtu čtení a zápisů na hard disk. µTorrent spravuje cache automaticky, ale vy můžete měnit jeho chování tím, že modifikujete tato nastavení. Pozor však na neuvážené změny nastavení, případná chybná nastavení mohou mít negativní vliv na výkon. Činnost diskové cache lze sledovat na panelu Rychlost.

Základní nastavení cache

Rozšířené nastavení cache