VAROVÁNÍ: Pokud plně nerozumíte možným důsledkům případných změn v rozšířeném nastavení, pak raději tato nastavení bez konzultace neprovádějte. (Pozn. true = funkce aktivní , false = funkce neaktivní)