Tato funkce umožňuje nastavit limit množství přenesených dat za určité období v závislosti na FUP internetového providera.

Zapnout FUP zaškrtnutím se funkce datových limitů aktivují.

Nastavení datových limitů

Statistika přenosu dat za období

V tomto poli se zobrazují textové statistiky o přenesených datech za zvolené časové období. Tlačítkem "Vynulovat" vynulujete nasčítaná data.