Tato část poskytuje popisy všech voleb dostupných v µTorrent dialogu Možnosti. Téměř všechny volby nastavení µTorrent lze provést právě v tomto dialogu. Pro přístup do menu Možnosti zvolte v hlavním menu "Nastavení" a pak "Možnosti", nebo stiskněte klávesy Ctrl+P. Poslední vybraný panel nastavení, který byl zobrazen při zavření okna Možnosti, bude znovu zobrazen při novém vstupu do okna Možnosti.