Tabulka Záznamy zobrazuje informace týkající se některých událostí v µTorrent, převážně chybová hlášení. Ty mohou být užitečné při odhalování příčin problémů. Zobrazené informace lze označit a kopírovat pomocí kláves Ctrl+C. Pravým kliknutím kdekoli na bílé ploše zobrazíte kontextové menu s těmito volbami: