Pod záložkou Uživatelé se zobrazuje tabulka uživatelů - tzv. peerů, kteří jsou aktuální připojeni k vybranému torrentu. Následuje popis hodnot řazených do sloupců:

Kontextové menu