Panel pod záložkou Trackery zobrazuje seznam trackerů, které µTorrent aktuálně používá pro zvolený úkol torrentu. Následuje popis jednotlivých sloupců tabulky:

Kontextové menu