Seznam úkolů torrentů je hlavní pracovní část rozhraní µTorrent. Je to místo, kde jsou zobrazeny torrenty a úkoly týkající se torrentů. Je zde spousta volitelně zobrazovatelných informací o každém z nich. Úkoly lze řadit dle jednoho či dvou sloupců. V takovém případě je při levém kliknutí na druhý sloupec nutno podržet klávesu Shift. Je-li v seznamu kategorií kliknuto levým na RSS kanál, bude v této tabulce namísto seznamu úkolů torrentů zobrazen seznam načtených RSS položek. Je-li RSS položka dvojitě odkliknuta, je přidána do fronty stahování. Následuje popis každého sloupce:

Kontextové menu

Pravým kliknutím na úkol torrentu zobrazíte kontextové menu. Jeho položky jsou popsány zde: