Panel seznamu kategorií sdružuje více funkcí µTorrent klienta, jmenovitě Vyhledávač torrentů, Seznam kategorií, Kanály RSS a Aplikace. Je zde možno filtrovat úkoly torrentů zobrazované v seznamu úkolů torrentů. Seznam kategorií lze zobrazovat/skrývat volbou "Možnosti" a pak "Zobrazit Seznam kategorií" v hlavním menu, nebo stisknutím klávesy F7. Poslední zvolená kategorie před ukončením µTorrent bude opět zobrazena po jeho opětovném spuštění. Čísla v závorkách u názvů kategorií indikují počet torrentů náležejících do jednotlivých kategorií. Vzhled ikon kategorií lze měnit použitím uživatelských skinů. Seznam je složen z následujících standardních kategorií:

V seznamu mohou být ještě další kategorie, než ty výše zmíněné. Jedná se o uživatelské kategorie přiřazované jednotlivým úkolům torrentů. Úkoly torrentů lze tímto způsobem zařazovat v seznamu do kategorií odpovídajících např. typu obsahu. Kategorie mohou být buď trvalé nebo dočasné. Trvalé kategorie jsou na seznamu řazeny před dočasnými. Dočasné kategorie jsou automaticky odstraněny ze seznamu ve chvíli, kdy již nejsou použity.

Pokud máte úkol torrentu, který je stahován, obsahuje 20% dat, je zastaven a nezařazen do uživatelské kategorie, tak je zařazen do těchto kategorií: "Stahované", "Neaktivní" a "Bez kategorie". Úkoly torrentů můžete zařadit do více kategorií potržením kláves Shift nebo Ctrl během výběru kategorií levým tlačítkem. Podržením Shift jsou vybrány kategorie mezi první a poslední vybranou kategorií. Podržením Ctrl umožní vybírat (či rušit výběr) jednotlivé kategorie, které tak nemusí být umístěny vedle sebe. Zařazení do vybraných kategorií je zobrazeno také v seznamu úkolů torrentů. Je-li zvoleno více kategorií, µTorrent bude filtrovat seznam úkolů torrentů v závislosti na současně vybraných kategoriích. Kategorie "Stahované" a "Dokončené" se vzájemně doplňují. Pokud tedy budou obě zvoleny současně, seznam bude obsahovat všechny úkoly torrentů. Jednoduše jde o kombinování seznamu torrentů náležejících do konkrétní kategorie. Stejně tak kombinace "Aktivní" a "Neaktivní" zahrne všechny úkoly torrentů. Takto lze seznamy úkolů torrentů vzájemně kombinovat.

RSS kanály jsou zobrazeny ve spodní části seznamu kategorií. Je-li zvolen RSS kanál, na místě seznamu úkolů torrentů budou zobrazeny všechny položky RSS kanálu. Úkol torrentu přidaný z RSS kanálu je zobrazen také v seznamu položek zdrojového RSS kanálu.

Kontextové menu

Po pravém kliknutí v seznamu kategorií se zobrazí kontextové menu obsahující tyto volby: