Tlačítka na nástrojové liště v horní části okna µTorrent vám umožní provádět některé základní operace, které se většinou vztahují k aktuálně označeným torrentům. Pořadí položek na zdejším seznamu odpovídá pořadí tlačítek na nástrojové liště. Pokud umístíte kurzor myši nad kterékoli tlačítko, bude zobrazen popis jeho funkce. Nástrojovou lištu lze skrýt / zobrazit zvolením "Nastavení" a pak Zobrazit Nástrojovou lištu v hlavním menu. Totéž lze učinit stisknutím klávesy F4. Některé operace nástrojové lišty lze vyvolat i z kontextového menu seznamu torrentů. Vzhled ikon tlačítek nástrojové lišty lze měnit použitím uživatelských skinů.