Hlavní okno je částí µTorrent rozhraní se kterým budete nejvíce přicházet do styku, proto je dobré se s ním obeznámit přečtením této sekce návodu..

Několik částí hlavního okna zobrazuje informace v tabulkách založených na sloupcích. Levým kliknutím na název sloupce, seřadíte řádky tabulky podle položek v daném sloupci. Opakovaným levým kliknutím pak přepínáte mezi vzestupným či sestupným řazením. Pravým kliknutím na název libovolného sloupce se zobrazí kontextové menu, ve kterém můžete zvolit sloupce, které mají být v tabulce zobrazeny. K výchozímu nastavení sloupců se můžete vrátit pomocí položky "Reset" v kontextovém menu.